Skoči do sadržaja

Advancing quality in European higher education celebrating 20 years of ENQA

Akademska rangiranja

Considerations for quality assurance of e-learning provision

EUROGRADUATE Pilot-istraživanje – Ključni nalazi – prijevod na hrvatski jezik

EUROGRADUATE – Nacionalni izvještaj za Hrvatsku

Improving completion rates of students in biomedical PhD programs: an interventional study

Izvješće o istraživanju aktualnog stanja i izazova u pogledu djelovanja centara karijera i profesionalnog usmjeravanja na visokim učilištima

Izvještaj ENQA-ine radne skupine za osiguravanje kvalitete i e-učenje

Neki aspekti internacionalizacije visokog obrazovanja: Privlačenje stranih studenata

Osiguravanje kvalitete doktorskih studija

Osiguravanje kvalitete znanstvene djelatnosti u Hrvatskoj – analiza metodologija vrednovanja

Osnutak, rad i potrebe službi za profesionalno usmjeravanje studenata i zaposlenika na visokim učilištima

Overview of recent European and national policies in regard to HRM in HEIs within European Higher Education Area

Postati student u RH

Pregled aktivnosti AZVO 2009-2014

Pregled europskih i nacionalnih politika povezanih s upravljanjem ljudskim potencijalima na visokim učilištima u Europskom prostoru visokog obrazovanja

Pregled reakreditacije doktorskih studija u Republici Hrvatskoj

Priznavanje neformalnog i informalnog učenja u kontekstu EU

Rezultati istraživanja “Izazovi u visokom obrazovanju za vrijeme pandemije bolesti COVID19 i socijalne izolacije”

Rezultati istraživanja “Studenti i pandemija: Kako smo (pre)živjeli?”

Rezultati istraživanja o zadovoljstvu studenata studijskim programima i spremnosti za tržište rada

Rezultati istraživanja “Visokoškolski nastavnici i pandemija: akademski i psihološki izazovi”

Smjernice i postupci za priznavanje i vrednovanje neformalnog i informalnog učenja

Smjernice za razvoj, akreditaciju i provedbu združenih studija

Smjernice za upravljanje ljudskim potencijalima (ULJP) na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci (FFRI) – odabrani procesi i alati

Smjernice za upravljanje ljudskim potencijalima (ULJP) na visokim učilištima u Republici Hrvatskoj

Studirati u Hrvatskoj

Što nakon diplome?

Što nakon srednje?

Visoko obrazovanje u Republici Hrvatskoj: Vodič za članove stručnih povjerenstava u postupcima vrednovanja visokih učilišta i znanstvenih organizacija

External Quality Assurance – letak za strane recenzente AZVO-a

Priznavanje inozemnih kvalifikacija

Bolonjski proces

Ishodi učenja

Priznavanje i vrednovanje neformalnog i informalnog učenja

Praćenje zapošljivosti diplomiranih studenata:

Diplomirati tijekom pandemije: Rezultati četvrtog nacionalnog istraživanja zapošljivosti diplomiranih studenata (2021.)

Analiza istraživanja zapošljivosti diplomiranih studenata 2020. godine

Rezultati istraživanja o zapošljivosti studenata koji su diplomirali akademske godine 2018./2019.

Rezultati istraživanja o zapošljivosti studenata koji su diplomirali akademske godine 2017./2018.

Rezultati istraživanja o zapošljivosti studenata koji su diplomirali akademske godine 2016./2017.

Rezultati istraživanja o zapošljivosti studenata koji su diplomirali akademske godine 2015./2016.

Rezultati ankete o zadovoljstvu studenata studijskim programima i spremnosti za tržište rada

Samoanalize:

Samoanaliza AZVO 2021 (HR / ENG)

Samoanaliza AZVO 2016 (HR / ENG)

Samoanaliza AZVO 2011

Izvjšće o vanjskom vrednovanju AZVO-a iz 2021. godine: engleski jezik

Izvješće o vanjskom vrednovanju AZVO-a iz 2017. godine: hrvatski jezik – engleski jezik

Izvješće o vanjskom vrednovanju AZVO iz 2011. godine (na engleskom jeziku)

Strategije:

Strategija AZVO 2021-2025

Strategija AZVO 2016-2020

Strategija AZVO 2010-2014

Godišnja izvješća:

Godišnje izvješće za 2023. godinu (HRV / ENG)

Godišnje izvješće za 2022. godinu (HRV / ENG)

Godišnje izvješće za 2021. godinu (HRV / ENG

Godišnje izvješće za 2020. godinu (HRV / ENG

Godišnje izvješće za 2019. godinu (HRV / ENG)

Godišnje izvješće za 2018. godinu (HRV / ENG)

Godišnje izvješće za 2017. godinu (HRV / ENG)

Godišnje izvješće za 2016. godinu (HRV / ENG)

Godišnje izvješće za 2015. godinu (HRV / ENG)

Godišnje izvješće za 2014. godinu (HRV / ENG)

Godišnje izvješće za 2013. godinu (HRV / ENG)

Godišnje izvješće za 2012. godinu (HRV / ENG)

Godišnje izvješće za 2011. godinu (HRV / ENG)

Godišnje izvješće za 2010. godinu (HRV / ENG)

Godišnje izvješće za 2009. godinu (HRV / ENG)

Godišnje izvješće za 2008. godinu (HRV / ENG)

Godišnje izvješće za 2007. godinu (HRV / ENG)

 

Letci:

E. bilten srpanj 2022. HRV

El. bilten prosinac 2021. HRV

El. bilten srpanj 2021. HRV

El. bilten siječanj 2021. HRV / ENG

El. bilten srpanj 2020. HRV

El. bilten prosinac 2019. HRV

El. bilten srpanj 2019. HRV / ENG

El. bilten siječanj 2019. HRV / ENG

El. bilten srpanj 2018. HRV / ENG 

El. bilten siječanj 2018. HRV / ENG

El. bilten srpanj 2017.

El. bilten 2016

El. bilten 2016

El. bilten 2015

El. bilten 2014

El. bilten 2014