Skoči do sadržaja

Diplomirati tijekom pandemije: Rezultati četvrtog nacionalnog istraživanja zapošljivosti diplomiranih studenata (2021.)

Advancing quality in European higher education celebrating 20 years of ENQA

Akademska rangiranja

Analiza istraživanja zapošljivosti diplomirnih studenata 2020. godine

Analiza ishoda postupaka reakreditacije visokih učilišta u području biotehničkih znanosti

Analiza ishoda postupaka reakreditacije visokih učilišta u području tehničkih znanosti

Analiza ishoda postupaka reakreditacije visokih učilišta u polju ekonomije

Analiza petogodišnjeg  ciklusa reakreditacije 2010-2015

Analysis of the five-year cycle of re-accreditation of HEIs 2010-2015

Considerations for quality assurance of e-learning provision

EUROGRADUATE Pilot-istraživanje – Ključni nalazi – prijevod na hrvatski jezik

EUROGRADUATE – Nacionalni izvještaj za Hrvatsku

Improving completion rates of students in biomedical PhD programs: an interventional study

Izvješće o istraživanju aktualnog stanja i izazova u pogledu djelovanja centara karijera i profesionalnog usmjeravanja na visokim učilištima

Izvještaj ENQA-ine radne skupine za osiguravanje kvalitete i e-učenje

Neki aspekti internacionalizacije visokog obrazovanja: Privlačenje stranih studenata

Osiguravanje kvalitete doktorskih studija

Osiguravanje kvalitete znanstvene djelatnosti u Hrvatskoj – analiza metodologija vrednovanja

Osnutak, rad i potrebe službi za profesionalno usmjeravanje studenata i zaposlenika na visokim učilištima

Overview of recent European and national policies in regard to HRM in HEIs within European Higher Education Area

Postati student u RH

Pregled aktivnosti AZVO 2009-2014

Pregled europskih i nacionalnih politika povezanih s upravljanjem ljudskim potencijalima na visokim učilištima u Europskom prostoru visokog obrazovanja

Pregled reakreditacije doktorskih studija u Republici Hrvatskoj

Priznavanje neformalnog i informalnog učenja u kontekstu EU

Rezultati istraživanja “Izazovi u visokom obrazovanju za vrijeme pandemije bolesti COVID19 i socijalne izolacije”

Rezultati istraživanja “Studenti i pandemija: Kako smo (pre)živjeli?”

Rezultati istraživanja o zadovoljstvu studenata studijskim programima i spremnosti za tržište rada

Rezultati istraživanja “Visokoškolski nastavnici i pandemija: akademski i psihološki izazovi”

Smjernice i postupci za priznavanje i vrednovanje neformalnog i informalnog učenja

Smjernice za razvoj, akreditaciju i provedbu združenih studija

Smjernice za upravljanje ljudskim potencijalima (ULJP) na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci (FFRI) – odabrani procesi i alati

Smjernice za upravljanje ljudskim potencijalima (ULJP) na visokim učilištima u Republici Hrvatskoj

Studirati u Hrvatskoj

Što nakon diplome?

Što nakon srednje?

Visoko obrazovanje u Republici Hrvatskoj: Vodič za članove stručnih povjerenstava u postupcima vrednovanja visokih učilišta i znanstvenih organizacija

Samoanalize:

Samoanaliza AZVO 2021 (HR / ENG)

Samoanaliza AZVO 2016 (HR / ENG)

Samoanaliza AZVO 2011

Izvjšće o vanjskom vrednovanju AZVO-a iz 2021. godine: engleski jezik

Izvješće o vanjskom vrednovanju AZVO-a iz 2017. godine: hrvatski jezik – engleski jezik

Izvješće o vanjskom vrednovanju AZVO iz 2011. godine (na engleskom jeziku)

Strategije:

Strategija AZVO 2021-2025

Strategija AZVO 2016-2020

Strategija AZVO 2010-2014

Godišnja izvješća:

Godišnje izvješće za 2023. godinu (HRV / ENG)

Godišnje izvješće za 2022. godinu (HRV / ENG)

Godišnje izvješće za 2021. godinu (HRV / ENG

Godišnje izvješće za 2020. godinu (HRV / ENG

Godišnje izvješće za 2019. godinu (HRV / ENG)

Godišnje izvješće za 2018. godinu (HRV / ENG)

Godišnje izvješće za 2017. godinu (HRV / ENG)

Godišnje izvješće za 2016. godinu (HRV / ENG)

Godišnje izvješće za 2015. godinu (HRV / ENG)

Godišnje izvješće za 2014. godinu (HRV / ENG)

Godišnje izvješće za 2013. godinu (HRV / ENG)

Godišnje izvješće za 2012. godinu (HRV / ENG)

Godišnje izvješće za 2011. godinu (HRV / ENG)

Godišnje izvješće za 2010. godinu (HRV / ENG)

Godišnje izvješće za 2009. godinu (HRV / ENG)

Godišnje izvješće za 2008. godinu (HRV / ENG)

Godišnje izvješće za 2007. godinu (HRV / ENG)

 

Letci:

E. bilten srpanj 2022. HRV

El. bilten prosinac 2021. HRV

El. bilten srpanj 2021. HRV

El. bilten siječanj 2021. HRV / ENG

El. bilten srpanj 2020. HRV

El. bilten prosinac 2019. HRV

El. bilten srpanj 2019. HRV / ENG

El. bilten siječanj 2019. HRV / ENG

El. bilten srpanj 2018. HRV / ENG 

El. bilten siječanj 2018. HRV / ENG

El. bilten srpanj 2017.

El. bilten 2016

El. bilten 2016

El. bilten 2015

El. bilten 2014

El. bilten 2014

External Quality Assurance – letak za strane recenzente AZVO-a

Priznavanje inozemnih kvalifikacija

Bolonjski proces

Ishodi učenja

Priznavanje i vrednovanje neformalnog i informalnog učenja