Skoči do sadržaja

Hrvatski je sabor na sjednici održanoj 16. prosinca 2022. godine donio Zakon o osiguravanju kvalitete u visokom obrazovanju i znanosti (NN 151/22) kojim se uređuje unutarnje osiguravanje i unaprjeđivanje kvalitete visokih učilišta i znanstvenih instituta, vanjsko vrednovanje kvalitete visokih učilišta i znanstvenih instituta te ustrojstvo i ovlasti Agencije za znanost i visoko obrazovanje.

Stupanjem na snagu ovog Zakona (NN 151/22) 30. prosinca 2022. godine prestao je vrijediti Zakon o osiguravanju kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju (NN 45/09).