Skoči do sadržaja

Sektorska vijeća su savjetodavna tijela koja skrbe o razvoju ljudskih potencijala u skladu s potrebama tržišta rada unutar pojedinih sektora.

Sektorska vijeća:

 • analiziraju postojeće i potrebne kompetencije unutar sektora;
 • predlažu preporuke za razvoj sektora;
 • Nacionalnom vijeću daju preporuke o upisnoj politici, upisnim kvotama i financiranju kvalifikacija iz javnih izvora, prema kvalifikacijama i prema županijama;
 • ministarstvu nadležnom za rad daju preporuke za promjene u Nacionalnoj klasifikaciji zanimanja;
 • promiču sektor te mogućnosti zapošljavanja unutar sektora;
 • predlažu godišnji plan rada i podnose izvješća o izvršenju plana agencijama u obrazovanju koje im pružaju administrativnu i stručnu podršku.

Agencija za znanost i visoko obrazovanje pruža administrativnu i stručnu podršku sljedećim sektorskim vijećima:

 • XV. Temeljne prirodne znanosti
 • XVI. Temeljne tehničke znanosti
 • XVII. Zrakoplovstvo, raketna i svemirska tehnika
 • XVIII. Informacije i komunikacije
 • XIX. Pravo, politologija, sociologija, državna uprava i javni poslovi
 • XX. Psihologija, edukacijska rehabilitacija, logopedija i socijalne djelatnosti
 • XXI. Odgoj, obrazovanje i sport
 • XXII. Filozofija, teologija i religijske znanosti
 • XXIII. Povijest, znanost o umjetnosti, arheologija, etnologija i antropologija
 • XXIV. Sigurnost i obrana
 • XXV. Filologija