Skoči do sadržaja

Agencija za znanost i visoko obrazovanje temeljem Zakona o osiguravanju kvalitete u visokom obrazovanju i znanosti (NN 151/22) provodi postupke reakreditacije visokih učilišta i znanstvenih instituta.

Reakreditacija visokih učilišta i znanstvenih instituta postupak je koji se provodi svakih pet godina, u skladu s godišnjim planom reakreditacije visokih učilišta i znanstvenih instituta.

Godišnji plan reakreditacije donosi Agencija na prijedlog Akreditacijskog savjeta.

U godišnji plan reakreditacije Agencija može uključiti visoko učilište odnosno znanstveni institut po službenoj dužnosti, na prijedlog ministra nadležnog za znanost i obrazovanje ili na zahtjev visokog učilišta odnosno znanstvenog instituta.