Skoči do sadržaja

Sustav visokog obrazovanja i znanstvene djelatnosti Republike Hrvatske uređen je Zakonom o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti (NN 119/22) za čije je tumačenje nadležno Ministarstvo znanosti i obrazovanja.

Zakonom o osiguravanju kvalitete u visokom obrazovanju i znanosti (NN 151/22) definira se unutarnji i vanjski sustav osiguravanja kvalitete na nacionalnoj razini te aktivnosti i ustrojstvo Agencije za znanost i visoko obrazovanje, pravne osobe s javnim ovlastima koja brine o osiguravanju i unaprjeđivanju kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju.