Skoči do sadržaja

Agencija za znanost i visoko obrazovanje je razvila integrirani sustav kvalitete koji obuhvaća cijelu organizaciju i temelji se na primjeni važećih Standarda i smjernica za osiguravanje kvalitete u Europskom prostoru visokog obrazovanja (ESG) i zahtjeva norme ISO 9001.

Usklađivanje rada Agencije sa zahtjevima navedenih standarda doprinijelo je kontinuiranom unaprjeđenju poslovnih procesa i praksi te uspješnoj provedbi aktivnosti iz djelokruga rada Agencije.

Politika kvalitete daje cjelokupni smjer za sve aktivnosti i predstavlja okvir za razvoj AZVO-a i njegova internog sustava kvalitete. Ciljevi su politike kvalitete očuvanje i unaprjeđivanje relevantnosti vanjskog osiguravanja kvalitete u skladu s društvenim kretanjima te osnaživanje društvene uloge AZVO-a kao promicatelja kvalitete visokog obrazovanja i znanosti.

Politika kvalitete ostvaruje se aktivnim sudjelovanjem zaposlenika i dionika u provedbi procesa i aktivnostima koji su sastavni dio sustava osiguravanja kvalitete.