Skoči do sadržaja

Ukoliko imate dodatnih pitanja na koja niste pronašli odgovore u okviru naših mrežnih stranica, obratite se na neki od sljedećih kontakata.

Opći kontakti

Centrala Agencije za znanost i visoko obrazovanje

tel: 01/ 6274 – 800

Odnosi s javnošću

tel: 01/ 6274 – 830

e-mail: javnost@azvo.hr

Središnji prijavni ured – prijava kandidata za upis u srednje škole, na prijediplomske i diplomske studijske programe

tel: 01/ 6274 – 844

e-mail: spu@azvo.hr

Nacionalni ENIC/NARIC ured – vrednovanje inozemnih visokoškolskih kvalifikacija

tel: 01/ 6274 – 888

e-mail: enic@azvo.hr

Uredovno vrijeme za telefonske pozive: utorak – petak, 09:00 – 12:00 sati