Skoči do sadržaja

Agencija za znanost i visoko obrazovanje osnovana je Uredbom Vlade Republike Hrvatske (NN 101/04, 08/07), a u skladu s Odlukom Europskog parlamenta i Vijeća (2006/143/EC) te europskim modelom agencija za vanjsko osiguravanje kvalitete u visokom obrazovanju.

Misija

Agencija za znanost i visoko obrazovanje je javna, neovisna i međunarodno priznata agencija koja u suradnji s dionicima potiče kontinuirani razvoj osiguravanja kvalitete u visokom obrazovanju i znanosti s ciljem trajnog unaprjeđivanja kvalitete visokih učilišta i znanstvenih organizacija, doprinoseći pozicioniranju i prepoznatljivosti hrvatskog prostora visokog obrazovanja i znanosti unutar Europskog prostora visokog obrazovanja i Europskog istraživačkog prostora.

Agencija za znanost i visoko obrazovanje potiče razvoj hrvatskog sustava visokog obrazovanja u kojem studenti imaju pristup kvalitetnom visokom obrazovanju koje doprinosi razvoju kreativnih potencijala pojedinca i omogućuje stjecanje kvalifikacija koje su međunarodno prepoznate.

Vizija

Agencija za znanost i visoko obrazovanje je prepoznata kao primjer dobre prakse u području osiguravanja kvalitete visokog obrazovanja i znanosti na nacionalnoj i međunarodnoj razini.

Načela

Agencija za znanost i visoko obrazovanje djeluje u skladu sa sljedećim načelima:

 • Neovisnost – djelujemo samostalno u skladu s prihvaćenim procedurama, standardima i zakonskim okvirom te neovisno donosimo stručne odluke.
 • Odgovornost – djelujemo društveno odgovorno, transparentno, objektivno i vjerodostojno u skladu sa zakonskim okvirom.
 • Profesionalnost – kao središnje mjesto pružanja ekspertize u području osiguravanja kvalitete u visokom obrazovanju i znanosti, naši zaposlenici rade u skladu s visokim profesionalnim i etičkim standardima.
 • Suradnja – surađujemo s dionicima na nacionalnoj i međunarodnoj razini, gradeći partnerski odnos i uzajamno povjerenje.
 • Prilagodljivost – odgovaramo brzim promjenama u okruženju i potrebama dionika, potičući inovacije koje će doprinositi pozitivnim promjenama.

Aktivnosti

U skladu sa Zakonom o osiguravanju kvalitete u visokom obrazovanju i znanosti i Statutom, Agencija  za znanost i visoko obrazovanje obavlja sljedeće poslove:

 1. provodi postupke vanjskog vrednovanja utvrđene Zakonom,
 2. provodi vrednovanje provedbe programskih ugovora,
 3. provodi postupak priznavanja i vrednovanja inozemnih visokoškolskih kvalifikacija,
 4. potiče stjecanje i proširenje znanja i istraživanja o sustavu kvalitete visokog obrazovanja, znanstvene i umjetničke djelatnosti u Republici Hrvatskoj te provodi edukacije članova stručnih tijela u postupcima vanjskog vrednovanja,
 5. prikuplja i obrađuje podatke o sustavu visokog obrazovanja, znanstvenoj i umjetničkoj djelatnosti,
 6. pruža informacije o uvjetima upisa na visoka učilišta u Republici Hrvatskoj i objedinjuje podatke o ispunjavanju uvjeta za upis pristupnika na visoka učilišta,
 7. obavlja poslove povezivanja i uključivanja u međunarodna udruženja i mreže koje se bave osiguravanjem kvalitete u sustavu visokog obrazovanja i znanstvene djelatnosti,
 8. provodi postupke vrednovanja visokih učilišta i znanstvenih instituta u inozemstvu,
 9. obavlja poslove u skladu s drugim propisima.