Skoči do sadržaja

Agencija za znanost i visoko obrazovanje temeljem Zakona o osiguravanju kvalitete u visokom obrazovanju i znanosti (NN 151/22) provodi postupak reakreditacije visokih učilišta.

Reakreditacija visokog učilišta je postupak vanjskog vrednovanja kvalitete kojemu podliježu sva javna i privatna visoka učilišta u petogodišnjim ciklusima.

Cilj je postupka reakreditacije vrednovati i ocijeniti kvalitetu visokog učilišta u skladu s nacionalnim zakonskim kriterijima, Standardima i smjernicama za osiguravanje kvalitete u Europskom prostoru visokog obrazovanja (ESG) te međunarodnim trendovima i primjerima dobre prakse.

Svrha je postupka reakreditacije osiguravati kvalitetu visokih učilišta te potaknuti daljnji razvoj kvalitete u glavnim aspektima rada visokog učilišta. Na taj se način osigurava da studenti studiraju na kvalitetnim visokim učilištima koja ispunjavaju potrebne uvjete i usmjerena su na trajni razvoj kvalitete svoga rada.

Područje vrednovanja

Reakreditacija visokog učilišta obuhvaća analizu i ocjenu kvalitete visokog učilišta, a koju donosi imenovano stručno povjerenstvo prema definiranim standardima kvalitete, grupiranima u pet tematskih cjelina:

  • Upravljanje visokim učilištem i osiguravanje kvalitete
  • Studijski programi i programi cjeloživotnog učenja
  • Učenje i poučavanje usmjereni na studenta – nastavni proces i podrška studentima
  • Nastavnički kapaciteti i infrastruktura visokog učilišta
  • Znanstvena/umjetnička i stručna djelatnost

Ishod postupka

Na temelju izvješća stručnog povjerenstva koje sadrži analizu i ocjenu kvalitete visokog učilišta, Akreditacijski savjet donosi obrazloženi prijedlog koji sadrži ocjenu kvalitete visokog učilišta te preporuke za unaprjeđenje kvalitete, a na osnovu kojega Agencija donosi odluku o izdavanju dopusnice, o izdavanju pisma očekivanja ili o ukidanju dopusnice za rad visokog učilišta ili studija.

Mogućnost prigovora

Visoko učilište može protiv obrazloženog prijedloga Akreditacijskog savjeta podnijeti prigovor Povjerenstvu za prigovore u roku od 30 dana od dana zaprimanja obrazloženog prijedloga. Povjerenstvo za prigovore ispituje osnovanost prigovora te se očituje o svim navodima u prigovoru u roku od 15 dana od zaprimanja prigovora.

Naknadno praćenje

Povjerenstvo za naknadno praćenje prati rad visokog učilišta. Visoko je učilište kojemu je izdano pismo očekivanja obvezno donijeti akcijski plan u cilju ostvarenja preporuka u roku od tri mjeseca od pisma očekivanja, a ako visoko učilište ne provodi predviđene aktivnosti Akreditacijski savjet obrazloženim prijedlogom predlaže Agenciji ukinuti dopusnicu za rad visokom učilištu ili studijskom programu.  Visoko učilište kojemu je izdana dopusnica obvezno je donijeti akcijski plan u cilju ostvarenja preporuka te izvijestiti o njegovoj realizaciji.

Temeljem Zakona o osiguravanju kvalitete u visokom obrazovanju i znanosti (NN 151/22) i provedene javne rasprave, Akreditacijski savjet Agencije za znanost i visoko obrazovanje je na 4. sjednici održanoj 6. srpnja 2023. donio dokumente za provedbu postupka reakreditacije visokih učilišta.

Imate li još pitanja?

Kontaktirajte nas