O nama

Visoko obrazovanje

Znanost

Vrednovanja

HKO

Ured ENIC/NARIC

Publikacije

Radionice

Akreditacijski savjet

Akreditacijski savjet

Akreditacijski savjet (AS) stručno je vijeće koje donosi dokumente u postupcima vanjskih vrednovanja i mišljenje o kvaliteti visokih učilišta, znanstvenih organizacija i studijskih programa. AS usvaja dokumente za provođenje postupaka vanjskih vrednovanja u znanosti i visokom obrazovanju; donosi kriterije i pokazatelje za ocjenu kvalitete predmeta vrednovanja; donosi plan provođenja postupaka vanjskog vrednovanja; imenuje članove stručnih povjerenstava u postupcima; donosi mišljenje o završnim izvješćima stručnih povjerenstava o provedenim postupcima, prihvaća akcijske planove i izvješća o realizaciji akcijskih planova u postupcima naknadnih praćenja te mišljenja Povjerenstva za prigovor.

Članovi su osobe koje poznaju međunarodni, a posebno europski i nacionalni sustav osiguravanja kvalitete i imaju obvezu kontinuirane edukacije u tom području. AS ima jedanaest članova koje na prijedlog ravnatelja imenuje Upravno vijeće na razdoblje od četiri godine. Prijedlog kandidata dostavljaju sljedeća tijela: RZ, VVIVŠ, Hrvatska gospodarska komora, Hrvatski studentski zbor, NVZVOTR i znanstveni instituti te članovi akademske zajednice na temelju javnog poziva. Pridruženi članovi imenuju se Odlukom AS-a na prijedlog ravnatelja bez prava odlučivanja. AS ima dva pridružena člana.

Prva, konstituirajuća sjednica Akreditacijskog savjeta održana je dana 13. listopada 2009. godine.

Zbog isteka mandata pojedinih članova Akreditacijskog savjeta, Upravno vijeće Agencije je na svojoj 34. sjednici održanoj dana 23. srpnja 2013. godine imenovalo dio članova Akreditacijskog savjeta.

Članovi Akreditacijskog savjeta:

Predsjednica Akreditacijskog savjeta: prof. dr. sc. Sonja Vila (životopis)

 1. prof. dr. sc. Karmela Barišić, (izabrana na prijedlog Sveučilišta u Zagrebu) (životopis)
 2. prof. dr. sc. Tomislav Kilić, (izabran na prijedlog Sveučilišta u Splitu) (životopis)
 3. doc. dr. sc. Mislav Balković , (izabran na prijedlog Vijeća veleučilišta i visokih škola)
 4. izv. prof. dr. sc. Ivan Miloloža, (izabran na prijedlog Hrvatske gospodarske komore) (životopis)
 5. prof. dr. sc. Katija Vojvodić  (izabrana na prijedlog Nacionalnog vijeća za znanost, visoko obrazovanje i tehnološki razvoj) (životopis)
 6. prof. dr. sc. Željko Potočnjak, (izabran na prijedlog Sveučilišta u Zagrebu)
 7. Pridruženi član: prof. dr. sc. Mirjana Kujundžić Tiljak
 8. prof. dr. sc. Mirela Galić (izabrana na prijedlog Sveučilišta u Splitu) (životopis)
 9. dr. sc. Maruška Vizek (izabrana na prijedlog znanstvenih instituta) (životopis)
 10. izv. prof. dr. sc. Zoran Ježić (izabran na prijedlog Sveučilišta u Rijeci) (životopis)
 11. Josip Juričić (izabran na prijedlog Hrvatskog studentskog zbora) (životopis)

Povjerenstvo za prigovor

Povjerenstvo za prigovor stručno je tijelo AZVO-a čija je zadaća odlučivanje o pisanom prigovoru koje visoko učilište, u postupku inicijalne akreditacije, reakreditacije i vanjske prosudbe, može podnijeti u roku od 15 dana od primitka mišljenja Akreditacijskog savjeta. Povjerenstvo ima tri člana te zamjenske članove. Imenuje ih Upravno vijeće na razdoblje od tri godine na prijedlog RZ-a i VVIVŠ-a. Članovi su neovisni u svom radu, ne predstavljaju svoje institucije niti smiju biti u sukobu interesa.

Upravno vijeće Agencije donijelo je Odluku o imenovanju:

1. članova Povjerenstva:

 • izv. prof. dr. sc. Željko Radić (predstavnik Rektorskog zbora)
 • prof. dr. sc. Nataša Žunić Kovačević (predstavnica Rektorskog zbora)
 • dr. sc. Irena Guszak Cerovečki (predstavnica Vijeća veleučilišta i visokih škola)

2. zamjenskih članova Povjerenstva:

 • prof. dr. sc. Josip Faričić (zamjenski član za predstavnika Rektorskog zbora)
 • izv. prof. dr. sc. Nebojša Stojčić (zamjenski član za predstavnika Rektorskog zbora)
 • mr. sc. Goran Malčić, dipl. ing. (zamjenski član za predstavnika Vijeća veleučilišta i visokih škola).

 

Povjerenstvo za naknadno praćenje

Povjerenstvo za naknadno praćenje u postupcima reakreditacije (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) savjetodavno je tijelo Akreditacijskog savjeta Agencije za znanost i visoko obrazovanje koje pruža stručnu pomoć Akreditacijskom savjetu u svim pitanjima naknadnog praćenja u slučaju kada je visokom učilištu ili znanstvenoj organizaciji nakon obavljenog postupka reakreditacije izdana potvrda o ispunjavanju uvjeta za obavljanje djelatnosti visokog obrazovanja i/ili znanstvene djelatnosti odnosno dijela djelatnosti.

Povjerenstvo ima sedam članova koje imenuje Akreditacijski savjet, a jedan član koji je ujedno i predsjednik Povjerenstva imenuje se iz reda Akreditacijskog savjeta.

Članovi Povjerenstva za naknadno praćenje:

 • predsjednica Povjerenstva prof. dr. sc. Karmela Barišić
 • prof. dr. sc. Mario Cifrek
 • prof. dr. sc. Mladenka Tkalčić
 • prof. dr. sc. Kata Majerski
 • prof. dr. sc. Radojka Kraljević
 • prof. dr. sc. Ines Kersan Škabić
 • izv. prof. dr. sc. Janja Filipi.
Sveučilišta u Zagreb

Ove internetske stranice koriste kolačiće (tzv. cookies) za pružanje boljeg korisničkog iskustva i funkcionalnosti. Postavke kolačića možete podesiti u svojem internetskom pregledniku. Više o kolačićima i načinu kako ih koristimo te načinu kako ih onemogućiti pročitajte ovdje. Klikom na gumb 'U redu' pristajete na korištenje kolačića.