Skoči do sadržaja

Povjerenstvo za naknadno praćenje u postupcima reakreditacije savjetodavno je tijelo Akreditacijskog savjeta Agencije za znanost i visoko obrazovanje koje pruža stručnu pomoć Akreditacijskom savjetu u svim pitanjima naknadnog praćenja u slučaju kada je visokom učilištu ili znanstvenoj organizaciji nakon obavljenog postupka reakreditacije izdana potvrda o ispunjavanju uvjeta za obavljanje djelatnosti visokog obrazovanja i/ili znanstvene djelatnosti odnosno dijela djelatnosti.

Povjerenstvo ima sedam članova koje imenuje Akreditacijski savjet, a jedan član, koji je ujedno i predsjednik Povjerenstva, imenuje se iz reda Akreditacijskog savjeta.

Članovi Povjerenstva za naknadno praćenje:

  • prof. dr. sc. Katija Vojvodić – predsjednica
  • prof. dr. sc. Dario Đerđa
  • prof. dr. sc. Jasenka Mršić – Pelčić
  • prof. dr. sc. Davor Petrinović
  • prof. dr. sc. Nenad Turk
  • prof. dr. sc. Mario Vinković
  • Ivan Magnabosca, student