Skoči do sadržaja

Povjerenstvo za prigovore (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) stručno je tijelo Agencije koje odlučuje o prigovoru izjavljenom u postupcima vanjskog vrednovanja. Prigovor se Povjerenstvu može izjaviti protiv obrazloženog prijedloga Akreditacijskog savjeta u roku od 30 dana od dana zaprimanja obrazloženog prijedloga.

Povjerenstvo ima sedam članova koje imenuje Nacionalno vijeće za visoko obrazovanje, znanost i tehnološki razvoj iz redova redovitih profesora ili profesora u trajnom izboru i iz redova studenata. Članovi su neovisni u svom radu, ne predstavljaju svoje institucije niti smiju biti u sukobu interesa.

Članovi Povjerenstva:

  1. prof. dr. sc. Nataša Žunić Kovačević, predsjednica
  2. prof. dr. sc. Saša Nikšić
  3. prof. dr. sc. Višnja Vrdoljak
  4. prof. dr. sc. Marina Dabić
  5. prof. dr. sc. Snježana Rimac-Drlje
  6. dr. sc. Dragan Zlatović, prof. struč. stud.
  7. Filip Kotromanović, student