O nama

Visoko obrazovanje

Znanost

Vrednovanja

HKO

Ured ENIC/NARIC

Publikacije

Radionice

Upravno vijeće

Upravno vijeće tijelo je koje upravlja Agencijom za znanost i visoko obrazovanje s pravima i odgovornostima utvrđenim Zakonom o osiguravanju kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju, Zakonom o ustanovama, Statutom Agencije te drugim općim aktima Agencije. Upravno vijeće ima predsjednika i osam članova.

Upravno vijeće Agencije je sastavljeno na način da Hrvatski sabor imenuje i razrješuje predsjednika i dva člana na prijedlog Vlade Republike Hrvatske, jednog člana na prijedlog Rektorskog zbora, jednog člana na prijedlog Vijeća veleučilišta i visokih škola, jednog člana na prijedlog Nacionalnog vijeća za znanost, jednog člana na prijedlog Nacionalnog vijeća za visoko obrazovanje, jednog člana iz reda studenata na prijedlog Hrvatskog studentskog zbora. Agencija imenuje i razrješuje jednog člana Upravnog vijeća iz reda svojih zaposlenika.

Upravno vijeće Agencije donosi odluke na sjednicama, a donosi ih natpolovičnom većinom glasova svih članova Upravnog vijeća (pet glasova). Upravno vijeće pravovaljano raspravlja i odlučuje kada je na sjednici nazočno najmanje pet članova vijeća.

Sjednice Upravnog vijeća održavaju se prema potrebi te se sazivaju najmanje tri puta godišnje, a obvezno radi razmatranja financijskog plana, odnosno godišnjeg obračuna Agencije, te kada to predlože Vlada Republike Hrvatske, ministar znanosti, obrazovanja i sporta ili ravnatelj Agencije.


Upravno vijeće Agencije:

– donosi Statut Agencije na prijedlog ravnatelja i uz suglasnost Ministarstva,
– imenuje i razrješava ravnatelja,
– imenuje i razrješava zamjenike ravnatelja Agencije na prijedlog ravnatelja,
– donosi Pravilnik o unutarnjem redu kojim se pobliže uređuje unutarnji ustroj Agencije na prijedlog ravnatelja,
– donosi godišnji program rada Agencije kojim se detaljno uređuju aktivnosti i poslovi Agencije za kalendarsku godinu te nadzire provođenje programa,
– usvaja godišnji proračun Agencije na prijedlog ravnatelja,
– prihvaća završno financijsko izvješće Agencije,
– određuje vrstu usluga koje Agencija pruža uz naknadu i visinu naknade za pružene usluge na prijedlog ravnatelja,
– usvaja godišnje izvješće o radu Agencije koje podnosi ravnatelj i prosljeđuje ga osnivaču Agencije,
– obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom i Statutom Agencije.

Odluka o imenovanju predsjednika i članova Upravnog vijeća Agencije

Odluka o imenovanju dijela članova Upravnog vijeća Agencije

Odluka o imenovanju članice Upravnog vijeća Agencije

Poslovnik o radu Upravnog vijeća Agencije

Skraćeni zapisnici Upravnog vijeća


Članovi Upravnog vijeća: 

  1. prof. dr. sc. DIJANA VICAN, predsjednica,
  2. prof. dr. sc. BOSILJKA BRITVIĆ VETMA, članica,
  3. izv. prof. dr. sc. DAMIR JUGO, član,
  4. prof. dr. sc. BRANKO MATULIĆ, član,
  5. prof. dr. sc. KREŠIMIR ROTIM, član,
  6. prof. dr. sc. GORDANA RUSAK, članica,
  7. prof. dr. sc. DRAGO ŠUBARIĆ, član,
  8. NEVEN PINTARIĆ, član (student),
  9. GORAN LEPESIĆ, bacc. ing. (predstavnik zaposlenika).

 

 

Ove internetske stranice koriste kolačiće (tzv. cookies) za pružanje boljeg korisničkog iskustva i funkcionalnosti. Postavke kolačića možete podesiti u svojem internetskom pregledniku. Više o kolačićima i načinu kako ih koristimo te načinu kako ih onemogućiti pročitajte ovdje. Klikom na gumb 'U redu' pristajete na korištenje kolačića.