Skoči do sadržaja

MOZVAG je informacijski sustav za podršku postupcima osiguravanja kvalitete koje provodi Agencija za znanost i visoko obrazovanje (AZVO).

Visoka učilišta, u okviru vrednovanja koja prolaze, s naglaskom na institucionalnu reakreditaciju, dostavljaju znatnu količinu podataka u informacijski sustav MOZVAG, u skladu s nadležnim propisima. Podaci koji se unose u sustav odnose se na različite aktivnosti i resurse visokog učilišta (podaci o studijskim programima, predmetima, nastavnom osoblju, znanstvenoj i stručnoj produktivnosti te ostali podaci u skladu sa zahtjevima pojedinog postupka vrednovanja).

Razvoj sustava MOZVAG u MOZVAG2

MOZVAG je inicijalno razvijen za potrebe akreditacije studijskih programa prilikom uvođenja bolonjskog načina studiranja na visoka učilišta u Republici Hrvatskoj. Sveučilišni računski centar (Srce) je razvio 2005. godine informacijski sustav MOZVAG, u suradnji s tadašnjim Ministarstvom znanosti, obrazovanja i športa, Agencijom za znanost i visoko obrazovanje te Nacionalnim vijećem za visoko obrazovanje. Primarno je sustav trebao poslužiti kao alat za dostavu podataka od strane visokih učilišta u vrednovanju novih studijskih programa hrvatskih visokih učilišta prema Bolonjskim standardima, ali se nastavio koristiti i u daljnjim postupcima vrednovanja koje provodi AZVO.

Za potrebe kvalitetnijeg prikupljanja i obrade podataka o visokim učilištima u budućim postupcima vanjskih vrednovanja, postojeći sustav MOZVAG je, kroz nekoliko faza, nadograđen u sustav MOZVAG2.

Interoperabilnost sustava MOZVAG2 s drugim informacijskim sustavima

Jedna od važnijih funkcija nadograđenog informacijskog sustava MOZVAG2 je unaprjeđenje interoperabilnosti s drugim informacijskim sustavima iz kojih se mogu preuzimati postojeći podaci o visokom učilištu i njegovim aktivnostima. Sustavi iz kojih je moguće preuzimanje podataka u MOZVAG2 su:

Razvojem interoperabilnosti omogućen je prijenos u MOZVAG2 određenih setova podataka, ako ti podaci već postoje u nekom drugom informacijskom sustavu.

Informacijski sustav ISVU održava Srce, dok informacijske sustave Hrvatska znanstvena bibliografija-CROSBI i Baza podataka projektnih aktivnosti u znanosti i visokom obrazovanju Republike Hrvatske (Baza projekata) održava Centar za znanstvene informacije Instituta Ruđer Bošković.

Odjel za analitiku i statistiku AZVO-a, zajedno sa Srcem i Centrom za znanstvene informacije Instituta Ruđer Bošković, organizira redovite radionice o radu u nadograđenim sustavima MOZVAG2, CROSBI i Baza projekata.