Skoči do sadržaja

Sveučilište u Zagrebu

Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku

Sveučilište u Rijeci

Sveučilište u Zadru

Ured za akademsko priznavanje inozemnih visokoškolskih kvalifikacija

  • Mihovila Pavlinovića 1, 23000 Zadar
  • tel: 023 200 596, fax: 023 316 882
  • e-mail:pkalmeta@unizd.hr
  • kontakt osoba: Paola Bajlo Kalmeta, prof.

Sveučilište u Splitu

Sveučilište u Dubrovniku

Sveučilište Sjever