Skoči do sadržaja

Naziv ustanove nositelja2022/2023
Adventističko teološko visoko učilište u Maruševcu*21
EFFECTUS veleučilište386
Europska poslovna škola Zagreb
Filozofsko-teološki institut Družbe Isusove54
Hrvatsko katoličko sveučilište1,467
Istarsko veleučilište74
Libertas međunarodno sveučilište2,249
Međimursko veleučilište u Čakovcu542
Poslovno veleučilište Zagreb231
RIT Croatia790
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku15,325
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli3,180
Sveučilište Sjever4,421
Sveučilište u Dubrovniku1,313
Sveučilište u Rijeci15,211
Sveučilište u Slavonskom Brodu2,072
Sveučilište u Splitu18,031
Sveučilište u Zadru4,807
Sveučilište u Zagrebu64,669
Sveučilište Vern1,317
Tehničko veleučilište u Zagrebu4,394
Veleučilište "Lavoslav Ružička" u Vukovaru921
Veleučilište "Marko Marulić" u Kninu273
Veleučilište "Nikola Tesla" u Gospiću198
Veleučilište ARCA52
Veleučilište Aspira727
Veleučilište Baltazar, Zaprešić1,432
Veleučilište Edward Bernays335
Veleučilište Hrvatsko Zagorje Krapina314
Veleučilište Ivanić-Grad166
Veleučilište kriminalistike i javne sigurnosti, Zagreb368
Veleučilište menadžmenta i sigurnosti SECURUS
Veleučilište PAR123
Veleučilište RRiF120
Veleučilište suvremenih informacijskih tehnologija428
Veleučilište u Bjelovaru749
Veleučilište u Karlovcu1,434
Veleučilište u Križevcima337
Veleučilište u Rijeci1,368
Veleučilište u Šibeniku568
Veleučilište u Virovitici328
Veleučilište Velika Gorica1,159
Visoko evanđeosko teološko učilište u Osijeku34
Visoko učilište Algebra1,831
Zagrebačka škola ekonomije i managementa742
Zdravstveno veleučilište u Zagrebu4,193
Ukupno158.754

*nije akreditirano prema ZOK-u