Skoči do sadržaja

Agencija za znanost i visoko obrazovanje (AZVO) provela je istraživanje o zapošljivosti diplomiranih studenata kojim su obuhvaćene osobe koje su završile neki stupanj visokog obrazovanja u akademskoj godini 2017./2018.

U istraživanju je sudjelovalo 79 visokih učilišta Republike Hrvatske. Anketa se provodila od 6. ožujka do 10. listopada 2019. godine. Samom istraživanju prethodilo je prikupljanje podataka o studentima koji su završili preddiplomski, diplomski ili integrirani studij na visokim učilištima u Republici Hrvatskoj akademske godine 2017./2018.

Obrasci su se prikupljali do kraja 2018. godine. Visoka su učilišta AZVO-u dostavila popunjene obrasce za ukupno 12 452 studenata. Web anketa poslana je na e-mail adrese svih studenata koji su potpisali obrazac.

Sažetak:

 • Online upitniku pristupilo je 6 158 ispitanika
 • Postotak odgovorenih upitnika (response rate) je 49 %
 • Preddiplomski studij završilo je 34,8 % ispitanika
 • Diplomski studij završilo je 51,3 % ispitanika
 • Stručne studije završilo je 20,3 % ispitanika
 • Sveučilišne studije završilo je 79,7 % ispitanika
 • Postotak zaposlenih godinu dana nakon završetka studija je 82 %
 • Ispitanici su, u prosjeku, bili zaposleni 13 mjeseci
 • Nezaposleni kao glavni razlog svoje nezaposlenosti navode nedovoljnu ponudu poslova u struci (49,1 % ispitanika)
 • Većina ispitanika ponovno bi odabrala studirati isti studij na istom visokom učilištu kada bi imali mogućnost  ponovno birati (63 % ispitanika)
 • Najčešća strategija pronalaska prvog zaposlenja je samoinicijativno javljanje poslodavcu (26 % ispitanika)
 • 39,13 % ispitanika je zaposleno putem ugovora na određeno
 • 26,17 % ispitanika je zaposleno putem ugovora na neodređeno
 • Prosječna ocjena zadovoljstva prvim zaposlenjem je 3,47
 • Prosječna plaća: 6.626,59 kn