Skoči do sadržaja

Godišnje izvješće Agencije za znanost i visoko obrazovanje donosi opširne informacije o aktivnostima provedenima u protekloj godini kao i plan rada za 2024. godinu.

Izv. prof. dr. sc. Danijela Horvatek Tomić, ravnateljica Agencije za znanost i visoko obrazovanje, u uvodniku je istaknula kako je 2023. godina prošla u znaku prilagodbe na novi zakonski okvir koji regulira područje osiguravanja kvalitete u visokom obrazovanju i znanosti Republike Hrvatske te  usklađivanja svih postupaka vanjskog vrednovanja s odredbama Zakona o osiguravanju kvalitete u visokom obrazovanju i znanosti, kojega je Hrvatski sabor usvojio potkraj 2022. godine.

„Uvažavajući Standarde i smjernice za osiguravanje kvalitete na Europskom prostoru visokog obrazovanja (ESG) te dobru praksu, tijekom 2023. godine uložen je veliki napor u izradu novih dokumenata za provođenje postupaka vanjskih vrednovanja namijenjenih visokim učilištima i znanstvenim institutima te članovima stručnih povjerenstava“, istaknula je izv. prof. dr. sc. Horvatek Tomić.

Uz iscrpan pregled provedenih postupaka vrednovanja, najavljen je treći ciklus reakreditacije visokih učilišta, kao i daljnje jačanje projektnih aktivnosti s ciljem jačanja sustava osiguravanja kvalitete u Republici Hrvatskoj.

Izvješće također donosi pregled međunarodnih aktivnosti, informacije o prijavama za upis na studije visokih učilišta, zatim priznavanju i vrednovanju inozemnih obrazovanih kvalifikacija, edukacijskih aktivnostima i provedenim istraživanjima, stručnoj i administrativnoj podršci tijelima u sustavu visokog obrazovanja i znanosti te brojne druge korisne informacije.