Skoči do sadržaja

Na mrežnim stranicama Ministarstva znanosti i obrazovanja objavljene su Smjernice za priznavanje prethodnog učenja u sustavu visokog obrazovanja kojima se želi potaknuti visoka učilišta na uspostavljanje postupka za priznavanje prethodnog učenja i osigurati usklađeno postupanje na nacionalnoj razini.

Svrha donošenja Smjernica jest učinkovita primjena praksi priznavanja kompetencija (znanja, vještina/umijeća i sposobnosti) te razine samostalnosti i odgovornosti stečenih neformalnim i informalnim učenjem kao i njihove provjere u skladu s ishodima učenja akreditiranih studijskih programa ili programa stručnog usavršavanja za potrebe cjeloživotnog učenja.

Smjernice su dostupne na poveznici:

Smjernice za priznavanje prethodnog učenja u sustavu visokog obrazovanja