Skoči do sadržaja

Radna skupine Europske udruge za osiguravanje kvalitete u visokom obrazovanju (ENQA) objavila je publikaciju pod nazivom „Osiguravanje kvalitete mikrokvalifikacija: Očekivanja u kontekstu Standarda i smjernica za osiguravanje kvalitete u Europskom prostoru visokog obrazovanja (ESG)“.

Riječ je o izvješću koje nudi detaljan pregled postojećih praksi te analizira načine na koje se osiguravanje kvalitete mikrokvalifikacija provodi u Europskom prostoru visokog obrazovanja (EHEA), kao i  razmatranja o primjeni Standarda i smjernica za osiguravanje kvalitete u Europskom prostoru visokog obrazovanja (ESG).

Izvješće donosi preporuke usmjerene pružateljima usluga visokog obrazovanja, ali i agencijama za osiguravanje kvalitete, te predstavlja vrijedan i konkretan doprinos raspravama o ovom obliku obrazovanja.

Publikaciju možete pročitati ovdje.