Skoči do sadržaja

U organizaciji Europske studentske unije (ESU) na Sveučilištu u Rijeci održana je od 18. do 21. listopada radionica za studente o osiguravanju kvalitete u visokom obrazovanju pod nazivom „Diverse yet equal. (Inter)national quality assurance”.

Na radionici su sudjelovale i predstavnice Agencije za znanost i visoko obrazovanje (AZVO), koje su održale izlaganje o uključenosti studenata u aktivnosti AZVO-a.

Na radionici su studenti iznijeli razmišljanja o tome koja su znanja i kompetencije potrebne za uključivanje studenata u aktivnosti vezane za osiguravanje kvalitete, koje su zapreke za to i kako im pomoći u stjecanju tih kompetencija.

Radionica Europske studentske unije