Skoči do sadržaja

U Zagrebu je 14. i 15. ožujka održana radionica na kojoj CARNET i Agencija za znanost i visoko obrazovanje, partneri na projektu e-Sveučilišta, predstavile djelokrug rada bitan za provođenje projekta.

Projekt e-Sveučilišta provodi CARNET s partnerskim institucijama (uz Agenciju sudjeluje Sveučilišni računski centar te Nacionalna i sveučilišna knjižnica) s ciljem digitalne preobrazbe visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj poboljšanjem digitalne nastavne infrastrukture, uvođenjem digitalnih nastavnih alata te osnaživanjem digitalnih kompetencija nastavnika za poučavanje u digitalnom okruženju.

Projekt e-Sveučilišta financira se iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. – 2026.

Agencija je u sklopu projekta e-Sveučilišta uključena u sljedećim aktivnostima:

1. sudjelovanje u istraživanjima

2. osiguravanje kvalitete modularnog programa obrazovanja

3. provedbu vanjskog vrednovanja digitalne zrelosti visokih učilišta.

  • Marina prezentira
  • Matan i azvo
  • azvo cijela velika dvorana