Skoči do sadržaja

Agencija za znanost i visoko obrazovanje i ove godine podupire konferenciju „Kreativni puls“, koja će se u organizaciji Centra za rehabilitaciju, održati 29. i 30 rujna 2023. godine u Zagrebu.

Tema je ovogodišnje konferencije „Kreativne terapije i strategije u radu s djecom s teškoćama u razvoju i osobama s invaliditetom“, a cilj stvaranje platforme na kojoj bi bili zastupljeni razni metodički i kreativni pristupi u praktičnom radu s djecom s teškoćama u razvoju i odraslim osobama s invaliditetom te okupljanje stručnjaka iz područja edukacijske rehabilitacije, psihologije, likovne terapije, muzikoterapije, terapije plesom i pokretom, psihodrame, kineziterapije i radne terapije.

Kao javna institucija zadužena za vanjsko osiguravanje kvalitete u visokom obrazovanju i znanosti, AZVO brine o kulturi kvalitete na našim visokim učilištima, pomažući im da na što bolji način ostvaruju svoje misije. Time AZVO doprinosi pozicioniranju i prepoznatljivosti hrvatskog visokog obrazovanja i znanosti na karti Europe i svijeta te se, također, trudi da kvaliteta visokog obrazovanja i znanosti bude važan element društvenog i gospodarskog razvoja države. To napose podrazumijeva i kvalitetan razvoj svake pojedinačne struke. U tom smislu stručni pomaci u znanjima i vještinama unutar pojedinih profesija, osobito kao dio cjeloživotnog učenja, što je prepoznato i u konferenciji Kreativni puls, procesi su koje Agencija snažno podržava.

Također, na ovaj način AZVO želi skrenuti pozornost na ranjive skupine u društvu, osobito osobe sa invaliditetom i teškoćama u razvoju te pružiti podršku njihovoj kvalitetnijoj integraciji u društvo.