Skoči do sadržaja

Mr. sc. Sandra Bezjak, v. d. ravnatelja Agencije za znanost i visoko obrazovanje, sudjelovala je na panelu naziva „Razvoj digitalnih kompetencija nastavnog osoblja na projektu e-Sveučilišta“ održanom 12. listopada 2022. u okviru Tjedna Centra za e-učenje Sveučilišnog računskog centra Srca.

U raspravi su također sudjelovali: izv. prof. dr. sc. Darko Etinger, dekan Fakulteta informatike Sveučilišta u Puli, Aleksandra Mudrinić Ribić, pomoćnica ravnatelja CARNET-a, prof. dr. sc. Zdenka Zovko Brodarac, Metalurški fakultet Sveučilišta u Zagrebu, doc. dr. sc. Suzana Tomaš, Filozofski fakultet Sveučilišta u Splitu, Matea Vasilj, studentica 2. godine diplomskog studija Fakulteta elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu, a moderirala ga je doc. dr. sc. Sandra Kučina Softić, pomoćnica ravnatelja Srca.

Razgovaralo se o digitalnim kompetencijama visokoškolskih nastavnika u kontekstu digitalne transformacije, o dostupnosti i stupnju organiziranosti kontinuiranog profesionalnog usavršavanja te o načinima osiguravanja kvalitete nastave koja se odvija u online okruženju. Predstavljen je i projekt “e-Sveučilišta” financiran sredstvima Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021-2026 kojim će se, među ostali, uspostaviti program za razvoj digitalnih kompetencija korisnika u visokom obrazovanju, a uz CARNET partneri na projektu su Srce, Agencija za znanost i visoko obrazovanje (AZVO) i Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu (NSK).

Više informacija dostupno je na poveznici.

srce okrugli stol

Fotografija: Srce.unizg.hr