Skoči do sadržaja

Predstavnice Nacionalnog ENIC/NARIC ureda Agencije za znanost i visoko obrazovanje sudjelovale su na prvom modulu treninga za postupke procjene inozemnih kvalifikacija izbjeglica bez dokumentacije koji se u okviru projekta European Qualifications Passport for Refugees (EQPR) održao 20. travnja 2022. godine u virtualnom okruženju.

Cjelokupni trening sastoji se od pet modula koji će omogućiti evaluatorima, stručnjacima koji rade na vrednovanju inozemnih kvalifikacija, uspostavljanje metodologije za procjenu stečenih kvalifikacija izbjeglica bez relevantne dokumentacije kojom dokazuju stupanj obrazovanja, odnosno znanja i kompetencija stečenih u inozemstvu / svojim matičnim državama.

Cilj je treninga omogućiti stvaranje postupka koji će moći rezultirati dokumentom koji pruža jasne i točne informacije o kvalifikaciji koju je osoba stekla u inozemstvu, a koju zbog svog specifičnog statusa ne može dokazati odgovarajućim dokumentom (diplomom i sl.). Tako će se krajnjim korisnicima olakšati pristup visokom obrazovanju, odnosno omogućiti uključivanje na tržište rada.

Europska kvalifikacijska putovnica za izbjeglice (The European Qualifications Passport for Refugees – EQPR) je standardizirani dokument razvijen kao međunarodni alat koji bi mogao pomoći u vrednovanju kvalifikacija osoba kojima zbog specifičnih okolnosti nedostaje dio ili sva neophodna dokumentacija. EQPR se razvija u okviru projektne inicijative koju provodi Vijeće Europe u suradnji s međunarodnim partnerima.

Logo Education EN