Skoči do sadržaja

Predstavnica Nacionalnog ENIC/NARIC ureda Agencije za znanost i visoko obrazovanje sudjelovala je na seminaru „Prisilne migracije” koji je održan u okviru projekta Pravni status i zaštita međunarodno raseljenih osoba, izbjeglica, tražitelja azila i “nevidljivih” bez osobnih isprava, u organizaciji Pravnog fakulteta Osijek.

Prezentacija o postupcima priznavanja kvalifikacija izbjeglica i tražitelja azila u Republici Hrvatskoj održana je u sklopu radne grupe za Radno pravo i socijalno osiguranje, koja se održala putem platforme Zoom 10. prosinca 2020. godine.

Prilog: Agenda sastanka