Skoči do sadržaja

Održana je završna konferencija twinning projekta Jačanje institucionalnih kapaciteta za priznavanje inozemnih obrazovnih kvalifikacija u visokom obrazovanju dana 19. studenog 2019. godine u Mostaru, Bosna i Hercegovina, na kojoj su sudjelovale i djelatnice Agencije za znanost i visoko obrazovanje.

Korisnik projekta bio je Centar za informiranje i priznavanje dokumenata iz područja visokog obrazovanja Bosne i Hercegovine (CIP) sa sjedištem u Mostaru, Bosna i Hercegovina, a svrha projekta je bila unaprjeđenje i razvoj ljudskih potencijala i institucionalnih kapaciteta za priznavanje inozemnih obrazovnih kvalifikacija u visokom obrazovanju u Bosni i Hercegovini kako osobe s inozemnim kvalifikacijama ne bi nailazile na prepreke u priznavanju.

Ovaj projekt je prvi EU twinning projekt u kojem je Republika Hrvatska – Ministarstvo znanosti i obrazovanja, voditelj projektnog konzorcija, a u kojem su sudjeluje i hrvatske institucije.

Agencija za znanost i visoko obrazovanje je svojom ekspertizom u području priznavanja inozemnih visokoškolskih kvalifikacija doprinijela provedbi ovog projekta.

Projektni partneri su bili Centre International d’Etudes Pédagogiques iz Francuske i Academic Information Centre iz Latvije.

Na Konferenciji su predstavljeni rezultati Projekta, a dugoročnim rješenjem kojim bi se ostvarilo jednako postupanje prema svim nositelja inozemnih obrazovnih kvalifikacija smatra se jedinstven postupak priznavanja koji bi na nacionalnoj razini provodila jedna ustanova sa stručnošću i iskustvom u politici priznavanja inozemnih obrazovnih kvalifikacija.

Rezultati twinning projekta Osnaživanje institucijskih kapaciteta za priznavanje kvalifikacija u visokom obrazovanju u BiH

Hrvatsko Ministarstvo znanosti i obrazovanja je organiziralo i seminar na temu automatskog priznavanja inozemnih visokoškolskih kvalifikacija dana 20. studenoga 2019. godine u Mostaru, Bosna i Hercegovina u sklopu provedbe projekta Effective partnership for enhanced recognition – EPER na kojem su sudjelovale i djelatnice Agencije za znanost i visoko obrazovanje.

Cilj seminara bio je razumijevanje međunarodnih trendova u postupcima priznavanja inozemnih visokoškolskih kvalifikacija, s posebnim aspektom na mogućnosti automatskog priznavanja, te razmjena iskustava i dobre prakse među predstavnicima projektnih partnera, međunarodnih stručnjaka te predstavnika visokih učilišta i državne uprave iz Bosne i Hercegovine.

Više o projektu EPER možete saznati na mrežnoj stranici projekta: www.eper.com.hr