Skoči do sadržaja

Na Generalnoj skupštini UNESCO-a usvojena je Globalna konvencija o priznavanju visokoobrazovnih kvalifikacija. Riječ je o konvenciji koja ima globalni opseg, te prvi puta u povijesti da se UN na posve direktan način uključuje u kreiranje visokoobrazovne politike (organizacija UN-a za obrazovanje, znanost i kulturu UNESCO do sada se uglavnom fokusirala na poboljšavanje ishoda obrazovanja na primarnoj i srednjoj razini).

U skladu s globalnom agendom obrazovanja do 2030., ova Konvencija za cilj ima uspostavljanje univerzalnih načela za priznavanje studija i stupnjeva obrazovanja te će države potpisnice imati obvezu priznavanja studija ili kvalifikacija izvan svoje regije.  Između ostaloga, ona se osobito odnosi na raseljene osobe i migrante, kojima daje pravo na ocjenu njihove kvalifikacije, čak i kada nedostaju dokumenti, odnosno dokazi. Kao element osiguravanja ovog aspekta, UNESCO pilotira UNESCO-ovu putovnicu kvalifikacija za izbjeglice i migrante, uz pomoć UN-ove agencije za izbjeglice UNHCR, NOKUT-a, Vijeća Europe i Zambijskog tijela za kvalifikacije (ZAQA).

„Nova konvencija stvara normativnu platformu za poticanje povjerenja među sustavima visokog obrazovanja. To je značajna prilika da svjetske akademske zajednice prihvate opće dobro i zajedničko rješenje za stvaranje cjeloživotnih ustanova visokog obrazovanja koje su istodobno relevantne, dinamične i uključive. Konvencija će pomoći osigurati pravo na obrazovanje pojedinaca kroz omogućavanje pristupa visokom obrazovanju“, navedeno je u izjavi UNESCO-a.

UNESCO navodi da „Globalna konvencija pojednostavljuje postupke priznavanja prebacivanjem tereta dokaza s podnositelja zahtjeva na tijela za priznavanje“. Konvencija, također, uključuje inovativne odredbe o priznavanju prethodnog učenja, djelomičnih studija, prekograničnog obrazovanja i netradicionalnih načina učenja kao što su on-line ili kombinirano učenje.