Skoči do sadržaja

Mnogobrojni dokazi sugeriraju da, iako je učenje usmjereno na studente tema od velikog interesa sveučilištima diljem Europe i šire, ipak postoje poteškoće u primjeni toga koncepta u praksi, ponajviše zbog širokog opsega.

Europska udruga sveučilišta (EUA) objavila je stoga izvješće pod naslovom „Student-centred learning: approaches to quality assurance“, koje se bavi analizom statusa učenja usmjerenog na studente na europskim sveučilištima i nudi razmatranja o ulozi procesa osiguravanja kvalitete u tom konceptu.

Izvješće će biti predstavljeno na ovogodišnjem Europskom forumu za osiguravanje kvalitete, koji će se održati u Berlinu od 21. do 23. studenoga, a možete ga pročitati ovdje.