Skoči do sadržaja

Na 3. Međunarodnom sajmu inovacija ISIF 2018, jednom od značajnijih sajmova inovacija u ovom dijelu svijeta, koji se održavao od 27. do 29. rujna 2018. u Istanbulu u Turskoj, inovativni projekti studenata četiriju sastavnica Sveučilišta u Zagrebu osvojili su jednu srebrnu i dvije brončane medalje te priznanje Makedonskoga patentnoga ureda i Njemačke asocijacije inovatora.

Na sajmu su, u suradnji s Udrugom inovatora Hrvatske, sudjelovale četiri sastavnice Sveučilišta u Zagrebu: Fakultet strojarstva i brodogradnje s dvjema inovacijama te Fakultet kemijskoga inženjerstva i tehnologije, Tekstilno-tehnološki fakultet i Grafički fakultet, svaki s po jednom inovacijom.

Međunarodni sajam inovacija ISIF primarno je fokusiran na komercijalizaciju inovacija, novih proizvoda, usluga i tehnologija te predstavlja most između istoka i zapada za razmjenu ideja i uspostavljanje kontakata između inovatora i poslovne zajednice.

isif inovatori 2018 712x385