Skoči do sadržaja

U ponedjeljak, 16. srpnja 2018. godine objavljene su na mrežnim stranicama www.postani-student.hr konačne rang-liste liste za upis na studijske programe visokih učilišta u Republici Hrvatskoj u akademskoj godini 2018./2019.

Objavljene rang-liste pokazuju kako je ove godine najveći interes kandidata za studijske programe u polju logopedije.

Prema podacima Središnjeg prijavnog ureda Agencije za znanost i visoko obrazovanje, u ljetnom upisnom roku na rang-listama bilo je 34872 kandidata, a pravo upisa ostvario je 25684 kandidat.

Prema omjeru broja prijava prvog prioriteta i kvote, najpoželjniji studijski programi* su:
1. Logopedija, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
2. Kriminalistika (stručni), Visoka policijska škola
3. Fizioterapija (stručni), Sveučilište Sjever
4. Radiološka tehnologija (stručni), Zdravstveno veleučilište u Zagrebu

5. Medijski dizajn, Sveučilište Sjever.

Gledajući znanstvena polja, prema omjeru prvih prioriteta i kvote, najveći je interes za znanstveno polje Logopedija, slijedi Psihologija.

Kandidati koji u ljetnom upisnom roku nisu ostvarili pravo upisa na željeni studijski program mogu se prijaviti za jesenski rok na studijske programe na kojima je ostalo slobodnih mjesta i za koje je visoko učilište odlučilo provesti jesenski upisni rok. Prijave za upis na studijske programe u jesenskom roku započet će 24.7. i trajat će do 19.9.2018. godine ili do roka koji odredi visoko učilište. Konačne rang-liste za upis u jesenskom roku bit će objavljene 19.9.2018. godine.

Slobodna mjesta na redovnim studijima javnih sveučilišta:
2716 mjesta na Sveučilištu u Zagrebu
873 mjesta na Sveučilištu u Splitu
819 mjesta na Sveučilištu u Rijeci
1074 mjesta na Sveučilištu Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
372 mjesta na Sveučilištu u Zadru
622 mjesta na Sveučilištu u Jurja Dobrile u Puli
229 mjesta na Sveučilištu u Dubrovniku.

Dodatne informacije o prijavama i upisima na studijske programe visokih učilišta u Hrvatskoj možete pronaći na mrežnim stranicama www.studij.hr i www.postani-student.hr.

*Nisu prikazani studijski programi s kvotom 10 ili manjom.

Slobodna mjesta nakon objave rang-listi u ljetnom upisnom roku 2018-2019

Atraktivnost studijskih programa – ljetni upisni rok 2018-2019

Atraktivnost polja studijskih programa – ljetni upisni rok 2018-2019

cc