Skoči do sadržaja

INQAAHE (International Network for Quality Assurance Agencies in Higher Education) je objavio novi elektronički bilten u kojem možete pročitati i vijesti vezane za rad Agencije za znanost i visoko obrazovanje. INQAAHE donosi izvještaj sa konferencije Upravljanje ljudskim potencijalima na visokim učilištima u koja je održana 2. ožujka na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu u organizaciji AZVO-a, u sklopu projekta HRMinHEI (Modernizacija visokih učilišta putem unapređenja funkcije upravljanja ljudskim potencijalima). U biltenu možete pročitati i vijest o objavljenoj brošuri Visoko obrazovanje u Republici Hrvatskoj: Vodič za članove stručnih povjerenstava u postupcima vrednovanja visokih učilišta i znanstvenih organizacija kao i vijesti iz drugih članica Mreže.

inqaahe2018