Skoči do sadržaja

Nacionalno vijeće za razvoj ljudskih potencijala, uz podršku Ministarstva znanosti i obrazovanja, održalo je 4. prosinca 2017. godine u Zagrebu konferenciju pod nazivom „Hrvatski kvalifikacijski okvir – prilika za kvalitetnu provedbu cjelovite reforme obrazovanja“.

Konferencija je pružila priliku za osvrt na Hrvatski kvalifikacijski okvir kao instrument za provedbu cjelovite reforme obrazovanja na svim razinama: kurikularnu reformu u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju, unapređenje kvalitete i sustava osiguravanja kvalitete u visokom obrazovanju te unapređenje sustava obrazovanja odraslih osoba primjenom načela cjeloživotnog učenja.

Ključna teme konferencije bile su i socijalne investicije u ljudski potencijal, kao što su unapređenje socijalne dimenzije u visokom obrazovanju i razvoj sustava vrednovanja i priznavanja prethodnog učenja.

Konferenciji su prisustvovale i predstavnice AZVO-a.

Prezentacija mr. sc. Sandre Bezjak: Novi ciklus reakreditacije u visokom obrazovanju u svjetlu HKO-a

Program konferencije

IMG 7651 002
IMG 7647