Skoči do sadržaja

Europsko udruženje za međunarodno obrazovanje (European Association for International Education – EAIE) priprema drugo izdanje studije „EAIE barometar: internacionalizacija u Europi“ te stoga u suradnji s agencijom IFF Research provodi istraživanje o internacionalizaciji u  Europskom prostoru visokog obrazovanja (EHEA).

S ciljem dobivanja što sveobuhvatnijih podataka od strane samih institucija visokog obrazovanja iz svih 48 zemalja EHEA-e, EAIE u razdoblju od 30. listopada do 5. prosinca 2017. godine provodi anketu koja je dostupna na sljedećoj poveznici: : www.iffresearch.com/surveys/j5811m/

Teme koje ovo istraživanje obuhvaća su institucionalni kontekst, strategija internacionalizacije, organizacija i upravljanje, procjena kvalitete internacionalizacije, Europska unija (EU) i nacionalna politika, izazovi internacionalizacije te utjecaj i budućnost internacionalizacije.

Više informacija o samom istraživanju te prvom izdanju „EAIE barometar: internacionalizacija u Europi“ potražite ovdje.