Skoči do sadržaja

Higher Education Strategy Associates (HESA), kanadska tvrtka specijalizirana u području obrazovnih politika, u novom blogu donosi pregled dvaju novih inicijativa za mjerenje ishoda učenja koje su trenutačno u fazi razvoja. Riječ je o inicijativama pod nazivom  CALOHEE – Measuring and Comparing Achievements of Learning Outcomes in Higher Education in Europe, koju razvijaju u Nizozemskoj  i  Multi-State Collaborative to Advance Quality Student Learning – MSC, koja je nastala u SAD-u.

Projekt CALOHEE pokušava stvoriti zajednički okvir koji će omogućavati procjenu razvoja znanja, vještina i kompetencija studenata, ali pretpostavljajući razlike među visokim učilištima na razini kolegija. Iako će studenti dobivati zajedničke testove, rezultati će biti interpretirani na načine koji su relevantni za svako visoko učilište s obzirom na skup željenih ishoda učenja. To znači da ukupan rezultat u usporedbi istog studijskog programa s dvaju visokih učilišta neće biti važan, ali će biti važan rezultat u onim aspektima u kojima se njihovi ishodi učenja preklapaju (za primjer, ukupni rezultat institucije X u nekom predmetu u odnosu na instituciju Y neće biti važan, ali će njihovi rezultati u primjerice “društvenoj odgovornosti” ili “apstraktnom i analitičkom mišljenju” itekako biti, ako je u oba kolegija to željeni ishod učenja). Stoga, uspoređivanje ishoda učenja u sličnim programima u svim institucijama postaje moguće, ali samo ako oba programa imaju slične ciljeve.

Projekt obuhvaća pet tematskih područja koja predstavljaju pet značajnih akademskih područja: inženjerstvo (građevinarstvo), zdravstvo (skrb), humanističke znanosti (povijest), prirodne znanosti (fizika) i društvene znanosti (obrazovanje). Metodologija koju treba razviti također bi trebala biti primjenjiva za druga područja studiranja. Okviri koji će se razvijati u pet područja primjenjivat će istu metodologiju, ali će biti prilagođeni karakteristikama pojedinog područja, uzimajući u obzir raznolikost misija, orijentacija i profila sveučilišta u Europi i njihovih različitih stupnjeva programa.

Drugi novi projekt koji se bavi mjerenjem ishoda učenje je Multi-State Collaborative to Advance Quality Student Learning (MSC). Riječ je o projektu kojeg razvijaju Amerikanci i koji se usredotočuje na institucionalne ishode, ali predstavlja bitno drugačiji oblik ocjenjivanja od tradicionalnog standardiziranog testa. Umjesto fokusiranja na izradu izvješća o prosječnim rezultatima testova, projekt pokusno uvodi tzv. zajedničke rubrike koje boduju, primjerice, i sudjelovanje studenata u projektima, istraživanjima, kao i studentske radove. MSC je dizajniran za izradu valjanih podataka koji će sažeti fakultetske prosudbe o studentskom samostalnom radu, a također i sakupiti rezultate koji će omogućiti usporedbu između institucija. Primarni cilj inicijative je omogućavanje visokim učilištima da procjene i unaprijede razine postignuća studenata u ishodima koji su presudni za sve discipline.

Cijeli tekst o novim inicijativama za mjerenje ishoda učenja pročitajte na blogu HESA-a.

O projektu CALOHEE čitajte ovdje.

O projektu MSC čitajte ovdje.