Skoči do sadržaja

Na temelju Javnog poziva objavljenog na mrežnim stranicama Agencije za znanost i visoko obrazovanje, u okviru projekta SKAZVO (Unaprjeđenje sustava osiguravanja i unapređenja kvalitete visokog obrazovanja), odabrano je sedam visokih učilišta za sudjelovanje u pokusnoj provedbi reakreditacije.

Za sudjelovanje se prijavilo trinaest visokih učilišta, a vodeći računa o zastupljenosti regije, vrsti visokog učilišta, načinu financiranja i veličini, Akreditacijski je savjet odabrao sljedeća visoka učilišta koja će postupak proći na temelju unaprijeđenih dokumenata za reakreditaciju:

  • Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
  • Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci
  • Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Splitu
  • Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije Sveučilišta u Splitu
  • Fakultet strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu
  • Visoko gospodarsko učilište u Križevcima
  • Visoka škola za ekonomiju, poduzetništvo i upravljanje Nikola Šubić Zrinski.

Projekt SKAZVO Agencija provodi od 2016. do 2018. godine u svrhu razvoja novih i unapređenja postojećih postupaka vanjskog vrednovanja hrvatskih visokih učilišta i studijskih programa, kao i unapređenja kvalitete studijskih programa i jačanja kompetencija zaposlenika visokih učilišta koja ih provode. U okviru projekta testirat će se nova inačica informacijskog sustava MOZVAG, a uvest će se i nove aktivnosti prikupljanja podataka i informiranja javnosti o visokom obrazovanju.

iii