Skoči do sadržaja

Agencija za znanosti i visoko obrazovanje objavila je dokumente za novi ciklus reakreditacije visokih učilišta:

Na prijedlozima ovih dokumenata i novog modela reakreditacije, AZVO je radio u suradnji s Povjerenstvom Akreditacijskog savjeta tijekom 2016. godine, nakon čega je o nacrtima svih dokumenata provedena javna rasprava. Članovi akademske zajednice te svi zainteresirani, svoje su prijedloge i komentare mogli dostaviti AZVO-u od 30. siječnja do 28. veljače 2017. godine, a na temelju zaprimljenih očitovanja izrađene su konačne inačice dokumenata.

U skladu s novim modelom, sljedeći će se ciklus reakreditacije usmjeriti na poticanje poboljšanja, prema preporukama za unapređenje kvalitete, proizašlim iz prvog ciklusa reakreditacije visokih učilišta. U tom se kontekstu visoko učilište promatra kao cjelina, a njegova kvaliteta vrednuje u cjelovitosti svih njegovih aktivnosti.