Skoči do sadržaja

U Ministarstvu uprave, u petak 10. ožujka, održano je javno predstavljanje projekta Omogućavanje pristupa hrvatskim javnim e- uslugama unutar platforme e-Građani za EU/EEA građane (The Ensuring Access to Croatian Public e-Services within e-Citizens Platform for EU/EEA Citizens).

Svrha je projekta omogućiti građanima iz drugih država članica Europske unije pristup javnim elektroničkim uslugama koje pružaju hrvatske institucije unutar platforme e-Građani, koristeći pritom njihove nacionalne vjerodajnice, odnosno sredstva za elektroničku identifikaciju izdana u drugim državama članicama.

Projekt koordinira Ministarstvo uprave, u suradnji s Financijskom agencijom i sedam instucijama među kojima je i Agencija za znanost i visoko obrazovanje. AZVO sudjeluje u dijelu koji se odnosi na prijave na studijske programe putem Nacionalnog informacijskog sustava prijava na diplomske studije, a cilj je omogućiti kandidatima iz Europske unije prijavu studijskih programa na isti način kao i kandidatima iz Hrvatske, odnosno putem Središnjeg državnog portala e-Građani.

Pored Agencije, građanima drugih država, svoje će usluge ponuditi i  Ministarstvo financija – Porezna uprava, Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje, Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje, Sveučilišni računski centar (Srce), Hrvatska akademska i istraživačka mreža (CARNet) i Hrvatska turistička zajednica.

Projekt je započeo 15. lipnja 2016. godine, završava 14. lipnja 2017. godine. Sufinanciran je sredstvima Europske unije (ukupna vrijednost projekta iznosi 614.979 EUR, a iznos EU sredstava je 461.234 EUR, što predstavlja 75% ukupne vrijednosti projekta).

IMG-20170310-WA0000
IMG-20170310-WA0001
IMG-20170310-WA0003