Skoči do sadržaja

Predstavnice Agencije za znanost i visoko obrazovanje u sklopu projekta „Unapređenje sustava osiguravanja i unapređenja kvalitete visokog obrazovanja“ sufinanciranog u okviru operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali iz Europskog socijalnog fonda Europske unije, posjetile su nizozemsku Agenciju za osiguravanje kvalitete u visokom obrazovanju (The Accreditation Organisation of the Netherlands and Flanders – NVAO) i Sveučilištu u Gentu, od 26. do 28. listopada 2016. godine. U sklopu studijskog posjeta pobliže su se upoznale s postupcima osiguravanja kvalitete u Nizozemskoj i flamanskom djelu Belgije te predstavile rad Agencije i hrvatski sustav osiguravanja kvalitete u visokom obrazovanju i znanosti.

NVAO7 NVAO1 NVAO6  NVAO8