Skoči do sadržaja
rijeka.jpgNakon posjeta Građevinskom fakultetu u Osijeku (23. i 24.01.2008), te Fakultetu organizacije i informatike u Varaždinu (12. i 13.02.2008.), 26. i 27. veljače 2008. godine tim stručnjaka za vanjsku neovisnu prosudbu sustava osiguravanja kvalitete posjetio je i Tehnički fakultet u Rijeci.

Pilot projekt neovisne vanjske prosudbe sustava osiguravanja kvalitete (audit) provodi se u sklopu CARDS 2003 projekta: „Furtherance of the Agency for Science and Higher Education in its Quality Assurance role and the development of a supporting Information System“. Aktivnosti vezane za audit započele su nakon što su Upravno vijeće Agencije i Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa dali suglasnost provedbi pilot projekta. Odabrana su tri visoka učilišta: Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku Građevinski fakultet, Sveučilište u Zagrebu Fakultet organizacije i informatike Varaždin i Sveučilište u Rijeci Tehnički fakultet.
Također, Agencija je krajem prošle godine educirala stručnjake za vanjsku neovisnu periodičnu prosudbu sustava osiguravanja kvalitete (http://www.azvo.hr/Default.aspx?art=309).

Sva tri pilot projekta započela su potpisivanjem sporazuma između Agencije i visokih učilišta. U njemu su definirani: postupak audita, materijali koje se visoka učilišta obvezuju dostaviti u određenom roku, metode, troškovi, obveze Agencije, postupak imenovanja povjerenstva, trajanje posjeta, rok do kada će biti sačinjeno Izvješće, rok do kojega visoko učilište mora dostaviti očitovanje na Izvješće i Plan aktivnosti za follow up fazu.

Uz predstavnike Agencije i CARDS 2003 projekta članove povjerenstva činili su eksperti, odnosno predstavnici visokoobrazovnih ustanova u Hrvatskoj i Sloveniji, predstavnici studenata, te predstavnici privrede (gdje je to bilo moguće). Cilj pilot projekta je prosudba stupnja razvijenosti sustava osiguravanja kvalitete na visokim učilištima.

Zadnji posjet,Tehničkom fakultetu Sveučilišta u Rijeci, bio je i medijski popraćen, a članak koji je izašao u Novom listu 27. veljače 2008.g. možete pogledati ovdje.

Datum objave: 27. veljače 2008. godine