Skoči do sadržaja
temeljem  Ugovora o odobravanju stambenih kredita u sustavu znanosti i visokog obrazovanja (klasa:403-02707-01/00025; UR.BROJ; 533-03-07-001) od 29.svibnja 2007, sklopljenim između Zagrebačke banke d.d., Agencije za znanost i visoko obrazovanje i Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa.

Obavještavamo Veleučilišta i Visoke škole Republike Hrvatske te javne institute zagrebačkog područja da je Agencija za znanost i visoko obrazovanja donijela  28. rujna 2007. godine Odluku o donošenju Pravilnika o kreditiranju zaposlenika Veleučilišta i Visokih škola Republike Hrvatske te  javnih instituta zagrebačkog područja temeljem izdane suglasnosti na isti od  Ministarstva znanosti,obrazovanja i športa /Klasa:403-02/07-01/00045 ; Urbroj: 533-03-07-00045 ) od 17. rujna 2007.

Pravilnik o kreditiranju zaposlenika veleučilišta i visokih škola Republike Hrvatske te javnih instituta upućen je uz instruktivni dopis istima zemljanom (preporučenom)  poštom 03. listopada 2007.

Dokumenti:

Odluka o donošenju Pravilnika

Pravilnik o kreditiranju zaposlenika veleučilišta i visokih škola Republike Hrvatske  te javnih instituta zagrebačkog područja

Datum objave: 3. listopad 2007. godine