Skoči do sadržaja

Agencija za znanost i visoko obrazovanje organizira seminar pod nazivom ‘Ustroj jedinica za osiguravanje kvalitete na veleučilištima i visokim školama’.

Seminar održat će se održati dana 27. lipnja 2008. godine u Hotelu Dubrovnik, Gajeva 1, dvorana Ban 1, s početkom u 10:00 sati. Na seminaru će biti predstavljene sljedeće teme:

  • Nacionalni kvalifikacijski okvir
  • Upute za sastavljanje prijedloga preddiplomskih i diplomskih studijskih programa
  • Europski standardi i smjernice za osiguravanje kvalitete u visokoobrazovnim institucijama
  • Proces vanjske prosudbe
  • Smjernice za unutarnju prosudbu sustava osiguravanje kvalitete visokih učilišta

Ljubazno Vas molimo sve zainteresirane sudionike da dolazak potvrde najkasnije do 20. lipnja 2008. godine na e-mail adresu kvalitet@azvo.hr ili telefonom na 01/6274-878.  

S obzirom da je broj sudionika ograničen na 40, ljubazno Vas molimo da prijavite samo jednog predstavnika vaše institucije.

Trošak održavanja seminara financira Agencija za znanost i visoko obrazovanje (trošak puta i eventualnog boravka sudionici podmiruju sami). Detaljan program seminara nalazi se u prilogu.

Za sve dodatne informacije slobodno se obratite na e-mail: kvalitet@azvo.hr ili kristina.ferara@azvo.hr ili na telefon 01/6374-878. 

Program seminara (doc.)

Datum objave: 19. lipnja 2008 godine