Skoči do sadržaja

Prijavni obrasci za Tempus IV dostupni su na Internet stranici Europske komisije:

http://ec.europa.eu/education/programmes/tempus/call08_en.html

Na istoj stranici možete se korisititi i tablicama za izračun projektnog proračuna (Budget Calculator), te vidjeti česta pitanja vezana uz tehničke aspekte prijave projekta (FAQ).