Skoči do sadržaja

U velikoj dvorani Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa, u ponedjeljak 29. lipnja 2009. godine, predstavljen je Nacionalni informacijski sustav prijava na visoka učilišta (NISpVU). Uvodnu riječ na prezentaciji održao je ministar znanosti, obrazovanja i športa, prof. dr. sc. Dragan Primorac, koji je istaknuo da je riječ o ‘najvećem projektu u povijesti hrvatskog obrazovanja’.

Uz ministra prof. dr. sc. Dragana Primorca, o Nacionalnom informacijskom sustavu prijava na visoka učilišta govorili su ravnateljica Agencije za znanost i visoko obrazovanje prof. dr. sc. Jasmina Havranek, ravnatelj Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja dipl. ing. Goran Sirovatka, državni tajnik doc. dr. sc. Dragan Schwarz te dekan Fakulteta elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu prof. dr. sc. Vedran Mornar.
‘Počevši od angažmana djelatnika Agencije za znanost i visoko obrazovanje koji su, zajedno s kolegama iz Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa, Nacionalnog vijeća za visoko obrazovanje, Agencije za odgoj i obrazovanje, te Agencije za strukovno obrazovanje, posjećivali srednje škole diljem Republike Hrvatske u sklopu obrazovne kampanje ‘U susret državnoj maturi’, pa sve do ustrojavanja Središnjeg prijavnog ureda kao nacionalnog centra za prijave na visoka učilišta u Republici Hrvatskoj, Agencija za znanost i visoko obrazovanje davala je, te će i u budućnosti davati svesrdnu podršku državnoj maturi i novom sustavu prijava na visoka učilišta’, istaknula je prof. dr. sc. Havranek.
NISpVU je informatički sustav koji će od slijedeće godine maturantima zainteresiranima za nastavak školovanja na visokoškolskoj razini značajno olakšati prijavu i upis na visoka učilišta.  Zahvaljujući državnoj maturi i NISpVU, maturanti će od slijedeće godine tako moći sve radnje oko upisa na željena visoka učilišta obaviti u vlastitoj školi – od iskazivanja interesa za odabrane studije, preko polaganja ispita državne mature (kao zamjene za prijemne ispite), pa do samog upisa na visoka učilišta u skladu sa svojim uspjehom na ispitima državne mature i iskazanim zanimanjem za studijske programe.
NISpVU će učenicima omogućiti brz i izravan uvid u rezultate koje su postigli na ispitima državne mature, detaljan izračun bodova za svaki prijavljeni studijski program prema pravilima koja propisuju sama visoka učilišta, kao i uvid u položaj kojega zauzmu na rang listama za svaki od studijskih programa za koje su iskazali zanimanje.

Datum objave: 29. lipnja 2009. godine