Skoči do sadržaja

Dana 5.ožujka 2008. godine na snagu je stupio novi Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (NN 34/2008), te Naputak o ostvarivanju carinskih i poreznih oslobođenja u svezi djelovanja RH u programima pomoći Europske zajednice (NN 41/2008).

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa i Agencija za znanost i visoko obrazovanje trenutno rade na utvrđivanju nove procedure oslobađanja od plaćanja PDV-a za dobra i usluge koje se nabavljaju u okviru programa Tempus.