Skoči do sadržaja

U Beogradu je od 29. do 30. listopada 2009. godine u organizaciji Njemačke rektorske konferencije (HRK German Rector’s Conference) održan seminar pod nazivom Međunarodne mreže za osiguravanje kvalitete u visokom obrazovanju. Domaćin seminara bila je Komisija za akreditaciju i provjeru kvalitete (CAQA) Republike Srbije.

U posljednjih nekoliko godina mnoge grupe različitih agencija za osiguravanje kvalitete oformile su mreže koje se najčešće temelje na regionaloj/geografskoj pripadnosti ili na specifičnostima agencija.
Zbog navedenog, Njemačka rektorska konferencija se odlučila na čevrtom po redu seminaru kojeg je, u okviru svojih međunarodnih aktivnosti, u ovoj godini organizirala na Zapadnom Balkanu, poseban prostor dati upravo međunarodnim mrežama za vanjsko osiguravanje kvalitete.
U nastojanju da se istraži proces umrežavanja dionika u osiguravanju kvalitete u visokom obrazovanju koji je relevantan za europske institucije, seminar u Beogradu ponudio je prikaz rada najznačajnih mreža u vanjskom osiguravanju kvalitete.
Isto tako, teme poput uzajamnog priznavanja akreditacijskih odluka, suradnja u razrađivanju mjera za harmonizaciju aktivnosti te integracija i aktivno sudjelovanje mladih agencija u osiguravanju kvalitete na razini Europe, zauzele su važno mjesto u raspravama koje su se vodile na marginama seminara.
Sudionici seminara bili su: predstavnici akademske zajednice Republike Srbije, predstavnici međunarodnih mreža za vanjsko osiguravanje kvalitete, predstavnici agencija za osiguravanje kvalitete u visokom obrazovanju i znanosti.

Više o seminaru: Izvješće

Program

Datum objave: 06. studenoga 2009. godine