Skoči do sadržaja
U 2007. godini Odjel za znanost, koji je sastavni dio Agencije za znanost i visoko obrazovanje, znatno je proširio djelokrug rada. Početkom 2007. godine Odjel za znanost započeo je sa vrednovanjem kvalitete i učinkovitosti znanstvenog i stručnog rada 10 znanstvenih organizacija. Od 01. svibnja 2007. godine Odjel za znanost preuzeo je kompletno vođenje svih šest područnih znanstvenih vijeća. Od 01. listopada 2007. godine Odjel za znanost preuzeo je i vođenje 22 matična odbora. Isplaćene su naknade za vremensko razdoblje…

Pored navedenog Odjel i dalje brine o dobrom funkcioniranju Nacionalnog vijeća za znanost, te uspješno vodi radne grupe, odnosno stručna povjerenstva osnovana od strane Nacionalnog vijeća za znanost.

Posebno valja istaknuti da je Agencija za znanost i visoko obrazovanje isplatila naknade za rad predsjednicima i članovima matičnih odbora za vremensko razdoblje od 01. veljače do 30. studenog 2007. godine, naknade za rad predsjednicima i članovima područnih znanstvenih vijeća za vremensko razdoblje od 01. svibnja do 30. studenog 2007. godine, kao i naknade za rad predsjedniku i članovima Nacionalnog vijeća za znanost za vremensko razdoblje od 01. siječnja do 30. studenog 2007. godine. Isplaćene su i naknade za rad članovima stručnih povjerenstava koji su sudjelovali u evaluaciji znanstvenih organizacija. Također su isplaćeni (refundirani) svi putni nalozi vezani uz potrebe održavanja navedenih aktivnosti. O navedenim isplatama brine Odjel za znanost (riječ je o više od tristo osoba – članova raznih povjerenstava, odbora, vijeća, i sl.).

U 2008. godini isplate naknada za rad predsjednicima i članovima matičnih odbora i područnih vijeća vršit će se tromjesečno, predsjedniku i članovima Nacionalnog vijeća za znanost jednom mjesečno, a članovima stručnih povjerenstava za vrednovanje znanstvenih organizacija po obavljenom poslu.

Datum objave: 18. prosinca 2007. godine