Skoči do sadržaja

Agencija za znanost i visoko obrazovanje je dana 19. siječnja 2007. godine projektnim prijedlogom pod nazivom Supporting the Agency for Science and Higher Education in establishing efficient practices and procedures for evaluation of scientific activities and institutions aplicirala za I. komponentu programa IPA 2007 – jačanje institucija i pomoć u tranziciji.

Pretpristupni program IPA je vrlo važan u budućim aktivnostima Republike Hrvatske vezanim uz pridruživanje Europskoj uniji budući da će u sljedećoj Financijskoj perspektivi EU-a u razdoblju od 2007. do 2013. godine isti zamijeniti sadašnje pretpristupne programe PHARE, ISPA, SAPARD i CARDS. IPA program sastoji se od pet komponenti: razvoja institucija, prekogranične suradnje, regionalnog razvoja, razvoja ljudskog potencijala i ruralnog razvoja.
Središnji državni ured za razvojnu strategiju i koordinaciju fondova Europske unije (SDURF) zadužen je za upravljanje prvom komponentom programa IPA – pomoć u tranziciji i jačanje institucija u okviru kojeg je Agencija konkurirala svojim projektnim prijedlogom.

Prilikom podnošenja projektnih prijedloga moraju se uzeti u obzir sljedeći kriteriji, odnosno metodologija koja se sastoji od:
1. usporedivanja projektnog prijedloga s dokumentima relevantnima u postupku pridruživanja EU (pravna stečevina EU-a – acquis communautaire, Izvješće o napretku RH za 2006. godinu – Croatia 2006 Progress Report i sl);
2. identificiranje projekta s drugim sličnim projektima i ocjena mogućih preklapanja ili ponavljanja;
3. sposobnost korisnika da iskoristi namijenjena sredstva u najboljoj mogućoj mjeri tj. apsorpcijska sposobnost,
4.   zrelost projekata.
Projekti koji će biti odabrani za financiranje moraju zadovoljiti sva četiri prethodno navedena kriterija, a sukladno tendenciji da RH uđe u EU 2009. godine potrebno je pažljivo procijeniti koji projekti će biti financirani kroz program IPA 2007. obzirom da implementacija istih neće početi prije sredine 2008. godine.

Datum objave: 19. siječnja 2007.godine