Skoči do sadržaja

Hrvatski institut za tehnologiju organizira Info dan o FP7 specifičnom programu People koji kroz različite Marie Curie Actions financira usavršavanje istraživača na svim stupnjevima karijere kroz mobilnost unutar Europe i cijelog svijeta.

Financiraju se projekti odnosno niz aktivnosti koje provode istraživači i host institucije: usavršavanje doktoranata, zapošljavanje istraživača, projekti postdoc istraživača, stvaranje istraživačkih timova (networking) u Europi i cijelom svijetu, izmjena know-how između istraživačkih institucije i poslovnog sektora, organizacije konferencija i radionica i sl.
(više o programu i aktivnostima na web stranici:  http://ec.europa.eu/research/mariecurieactions/ )

KADA I GDJE će se održati INFO DAN?
28. travnja 2009. u zgradi Sveučilišta u Zagrebu, Zvonimirova 8 od 8.30-14h (dvorana u prizemlju).

CILJANA PUBLIKA ZA INFO DAN:
istraživačke institucije: doktoranti, postdoktoranti, profesori
poslovni sektor koji ima istraživačku komponentu: mala i srednja poduzeća (SMEs) i kompanije

EURAXESS-EU SERVIS ZA ISTRAŽIVAČE:
Također će biti prezentirane mogućnosti za istraživače kroz EURAXESS – program Europske komisije koji je dio People programa i koji pomaže istraživačima diljem Europe pri realizaciji istraživačkog rada u inozemstvu, međunarodne suradnje i financijskih pomoći /stipendija.
(više o programu na web stranici:  http://ec.europa.eu/euraxess/index_en.cfm?CFID=6297485&CFTOKEN=ec796a2c813d0ff2-82237786-D5F2-13D5-54DED45DC33A5574 )
U Hrvatskoj ovaj program vodi Agencija za mobilnost.

PRIJAVA:
Ukoliko se želite prijaviti, molimo Vas da ispunite prijavnicu i popunjenu pošaljete na e-mail adresu: suzana.karabaic@hit.hrnajkasnije do petka 24.4.2009. (Broj mjesta je ograničen.).

Prijavnica-INFO dan People ZG

Program-INFO dan People ZG