Projekt e-Sveučilišta

Agencija za znanost i visoko obrazovanje (AZVO) partner je na projektu e-Sveučilišta, čiji nositelj je Hrvatska akademska i istraživačka mreža (CARNET). Ostale su partnerske institucije Sveučilišni računski centar (Srce) te Nacionalna i sveučilišna knjižnica (NSK).

Cilj je projekta unapređenje kvalitete i dostupnosti visokih učilišta na cijelom području RH osnaživanjem fleksibilnosti i inovativnosti tercijarnog sektora obrazovanja, kroz podršku učinkovitoj digitalnoj preobrazbi i povećanju digitalne zrelosti, fokusiranim ulaganjima prema krajnjim korisnicima, javnim obrazovnim ustanovama u visokom obrazovanju, visokim učilištima i povezanim ciljanim skupinama.

Krajnji su korisnici projekta javne ustanove u visokom obrazovanju: javna visoka učilišta, sveučilišta i sastavnice, veleučilišta, visoke škole, kampusi. Ciljane su skupine projekta nastavno osoblje, stručno osoblje ustanova u visokom obrazovanju i studenti.

U sklopu projekta ulagat će se u:

  • mrežnu i računalnu infrastrukturu
  • opremu i povezane servise 
  • aktivnosti kibernetičke sigurnosti
  • unapređenje postojećeg informatičkog sustava i povezivanje evidencija u VO-u
  • edukacijsku podršku i obrazovne programe osnaživanja kompetencija nastavnog osoblja za učenje i poučavanje u digitalnom okruženju
  • podršku i profesionalni razvoj stručnog osoblja.

U okviru projekta e-Sveučilišta AZVO sudjeluje u:

  • provedbi vrednovanja digitalne zrelosti na 10 % javnih visokih učilišta uključenih u projekt
  • aktivnostima istraživanja
  • izradi modularnog programa obrazovanja visokoškolskih nastavnika za primjenu IKT-a u nastavi
  • radnim skupinama dajući svoju ekspertizu, poput: Radne skupine za uspostavu Informacijskog sustava evidencija u visokom obrazovanju (ISeVO), Radne skupine za nadogradnju repozitorija Edutorij za pohranu, dijeljenje i recenziranje digitalnih nastavnih sadržaja.

Projekt je financiran sredstvima Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. – 2026., a traje od ožujka 2022. do prosinca 2025. godine.

Više informacija dostupno je na službenoj stranici projekta.